Natječaj – učitelj/ica prirode i biologije za 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno vrijeme

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. ,7/17. i 68/18)   i Odluke  Ureda državne uprave KLASA:602-02/20-01/229  URBROJ: 2133-1-02/12-20-8 od 15.12.2020. ravnatelj Pročitaj više…