Blog

Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023.

Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. NN 156/2022 (30.12.2022.), Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište Pročitaj više…

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta Učitelja/ice engleskog jezika za 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno vrijeme u OŠ „Skakavac“, Skakavac 44.

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD KARLOVAC OSNOVNA ŠKOLA „SKAKAVAC“ SKAKAVAC 44, 47000 KARLOVAC KLASA:112-01/22-01/16 URBROJ: 2133-68-22-2 SKAKAVAC, 19.12.2022. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., Pročitaj više…