NATJEČAJ za popunu radnog mjesta Učitelja/ice engleskog jezika za 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno vrijeme u OŠ „Skakavac“, Skakavac 44.

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD KARLOVAC OSNOVNA ŠKOLA „SKAKAVAC“ SKAKAVAC 44, 47000 KARLOVAC KLASA:112-01/22-01/16 URBROJ: 2133-68-22-2 SKAKAVAC, 19.12.2022. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., Pročitaj više…

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta Kuhara/ice za 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno vrijeme u OŠ „Skakavac“, Skakavac 44.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. ,7/17. i 68/18, 98/19, 64/20) i članka 57. Statuta  zamjenica ravnatelja Osnovne škole „ Pročitaj više…

OBAVIJEST – NATJEČAJ za popunu radnog mjesta Učitelj/ice povijesti za 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno vrijeme u OŠ „Skakavac“, Skakavac 44

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ) te članka 57. Statuta Osnovne škole „Skakavac” Pročitaj više…