Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023.

Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. NN 156/2022 (30.12.2022.), Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište Pročitaj više…

Obavijest roditeljima o obradi osobnih podataka njihove djece u svezi predbilježbi za upis u 1. razred osnovne škole

KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD KARLOVAC OSNOVNA ŠKOLA „SKAKAVAC“ 47000 KARLOVAC, SKAKAVAC 44 OIB: 87814222526 TELEFON: 047/711-288,601-458,711-289 EMAIL: ured@os-skakavac.skole.hr KLASA: 600-01/22-01/205 URBROJ: 2133-68-22-2 Skakavac, 12. prosinac 2022. Obavijest roditeljima o obradi osobnih podataka njihove djece u svezi predbilježbi za upis u 1. Pročitaj više…