Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Temeljem članka 127. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20) i članka 59. Statuta Osnovne škole „Skakavac“, Školski odbor Osnovne škole „Skakavac“, Karlovac na svojoj 47. sjednici održanoj dana 18. 12. 2020. godine raspisuje natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole.

Dokument natječaja