NATJEČAJ za popunu radnog mjesta Pomoćnik/ica u nastavi jedan izvršitelj/ice sa 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, za pružanje podrške učeniku na određeno vrijeme u OŠ „Skakavac“, Skakavac 44.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. ,7/17. i 68/18) i članka 57. Statuta ravnatelj Osnovne škole „ Skakavac“ Anto Ćališ raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

Pomoćnik/ica u nastavi jedan izvršitelj/ice sa 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena,
za pružanje podrške učeniku na određeno vrijeme u OŠ „Skakavac“, Skakavac 44.

Cijeli tekst natječaja: PDF – Natječaj – 1 učenik – 20 sati