Nabavka udžbenika za školsku godinu 2023/24

Poštovani roditelji u školskoj godini 2023/2024 nabavu udžbenika u potpunosti financira ministarstvo.

Drugi obrazovni materijal, misli se na radne bilježnice uključujući i radnu bilježnicu sa kutijom za tehnički financira grad.

Likovne mape, geografski atlas, zbirke zadataka, radne listiće, nastavne listiće geografske karte , pisanke, ispite financiraju roditelji sami.

IZNIMKA

Za učenike koji su dio socijalnog programa financira se kompletna nabava drugog obrazovnog materijala uključujući zbirke zadataka, geografski atlas i likovnu mapu.