Pravilnici

Dokumenti su sortirani po datumu objave.

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Pravilnik o načinima postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o načinu zapošljavanja u osnovnoj školi

Pravilnik o provedbi postupka… – zadnja strana

Pravilnik o jednostavnoj nabavi – 2017.

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o tjednim obavezama učitelja i stručnih suradnika

Pravilnik o radu – 2015.

Pravilnik o radu knjižnice

Pravilnik o korištenju računala u knjižnici