Raspored dopunskog rada po predmetima - 2022.

Matematika

Datum: 27.6.2021.
Vrijeme: 09:30 – 11:00

Datum: 28.6.2021.
Vrijeme: 09:30 – 11:00

Datum: 29.6.2021.
Vrijeme: 09:30 – 11:00

Datum: 30.6.2021.
Vrijeme: 09:30 – 11:00

Datum: 1.7.2021.
Vrijeme: 09:30 – 11:00

Kemija

Datum: 27.6.2021.
Vrijeme: 08:00 – 09:30

Datum: 28.6.2021.
Vrijeme: 08:00 – 09:30

Datum: 29.6.2021.
Vrijeme: 08:00 – 09:30

Datum: 30.6.2021.
Vrijeme: 08:00 – 09:30

Datum: 1.7.2021.
Vrijeme: 08:00 – 09:30