Raspored dopunskog rada po predmetima

Matematika

Datum: 23.6.2021.
Vrijeme: 09:10 – 10:40

Datum: 24.6.2021.
Vrijeme: 09:10 – 10:40

Datum: 25.6.2021.
Vrijeme: 09:10 – 10:40

Datum: 28.6.2021.
Vrijeme: 09:10 – 10:40

Datum: 29.6.2021.
Vrijeme: 09:10 – 10:40

Datum: 30.6.2021.
Vrijeme: 09:10 – 10:40

Geografija

Datum: 23.6.2021.
Vrijeme: 07:30 – 09:00

Datum: 25.6.2021.
Vrijeme: 07:30 – 09:00

Datum: 28.6.2021.
Vrijeme: 07:30 – 09:00

Datum: 29.6.2021.
Vrijeme: 07:30 – 09:00

Datum: 30.6.2021.
Vrijeme: 07:30 – 09:00

Povijest

Datum: 23.6.2021.
Vrijeme: 07:30 – 09:00

Datum: 25.6.2021.
Vrijeme: 07:30 – 09:00

Datum: 29.6.2021.
Vrijeme: 07:30 – 09:00

Datum: 30.6.2021.
Vrijeme: 07:30 – 09:00

Datum: 1.7.2021.
Vrijeme: 07:30 – 09:00

Kemija

Datum: 24.6.2021.
Vrijeme: 07:30 – 09:00

Datum: 25.6.2021.
Vrijeme: 07:30 – 09:00

Datum: 28.6.2021.
Vrijeme: 07:30 – 09:00

Datum: 29.6.2021.
Vrijeme: 07:30 – 09:00

Datum: 30.6.2021.
Vrijeme: 07:30 – 09:00