NATJEČAJ za popunu radnog mjesta Učitelj/ice glazbene kulture za 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na neodređeno vrijeme u OŠ „Skakavac“, Skakavac 44.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. ,7/17. i 68/18) i članka 57. Statuta i Odluke Ureda državne uprave KLASA: 602-02/21-01/141 Pročitaj više…