Škole za Afriku

Učenici 3. i 4. razreda sudjelovali su na radionicama Škole za Afriku pod vodstvom školske knjižničarke.

Za početak su se upoznali s afričkim kontinentom, usporedili položaj Europe i Afrike na geografskoj karti i naučili što su to endemi.         Usporedili smo madagaskarske endeme, poput lemura i baobaba, i hrvatske endeme, poput velebitske degenije. Učenici su naučili da madagaskarsko stanovništvo, u nedostatku pitke vode, ponekad mora vodu crpiti iz debla baobaba.

Time smo došli do iduće aktivnosti – usporedbe želja i potreba kroz igru. Učenici su zamislili da idu na pusti otok. Od ponuđenih 19 pojmova na karticama, učenici su morali odlučiti kojih 8 stvari će uzeti sa sobom na pusti otok, a kojih će se stvari odreći. Na ovaj način, uočili su razliku između želja (npr. markirane odjeće i obuće, najmodernijih mobitela i računala) i potreba (pitke vode, hrane, tople odjeće, knjiga, novca, krova nad glavom itd.). Želje i potrebe upisivali su na rep lemura nacrtanog na plakatu – želje na crna polja, a potrebe na bijela.

Učenici su potom uz pomoć enciklopedija „Čovjek“ i „Sva čuda svijeta“ tražili i pronašli informacije o Madagaskaru: o geografskom položaju, glavnom gradu, zastavi, službenim jezicima, valuti, zanimanjima kojima se bavi stanovništvo, narodima, poljoprivredi i endemima. Informacije su zapisali i ilustrirali na plakat.

Učenici su uživali u igri, istraživanju i korištenju referentne građe.