NATJEČAJ – za popunu radnog mjesta spremačice u školi za 30 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na neodređeno vrijeme u OŠ „Skakavac“, Skakavac 44.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. ,7/17. i 68/18) i članka 57. Statuta ravnatelj Osnovne škole „ Skakavac“ Anto Ćališ raspisuje natječaj za za popunu radnog mjesta spremačice u školi za 30 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na neodređeno vrijeme u OŠ „Skakavac“, Skakavac 44.

Cijeli tekst natječaja možete pročitati u nastavku:

PDF – Natječaj spremačica kolovoz 2022