OBAVIJEST za kandidate prijavljene na natječaj za pomoćnika/icu u nastavi na određeno vrijeme 25(sati tjedno)

Pozivaju se kandidati prijavljeni na natječaj za pomoćnika/icu u nastavi na
određeno vrijeme 25(sati tjedno) da se odazovu na pismeno testiranje koje će
se održati u prostorijama OŠ „Skakavac“ , Skakavac 44, Karlovac u četvrtak 14.
listopada u 11:50 sati.

Literatura po kojoj će se provesti testiranje:

1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj:
87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12.,
126/12., 94/13.,152/14. ,7/17., 68/18.,98/19.,64/20)
2. Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim
posrednicima (N.N. N.N.102/18., 59/19., 22/20)
3. Pravilnik o kućnom redu OŠ „Skakavac“ (nalazi se na stranici škole pod
Službeni dokumenti- pravilnici)
4. Pravilnik o načinu postupanja odgojno obrazovnih radnika školskih
ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog
kršenja tih prava nadležnim tijelima (N.N. 132/13)