Marijini obroci – 2022.

Marijini obroci naziv je humanitarne međunarodne organizacije, koja se prethodno zvala
„Scottish International Relief“ (SIR). Cilj organizacije je osigurati prehranu u školama u nekim od
najsiromašnijih država svijeta. U tim državama, djeca i mladi zbog siromaštva i gladi ne
pohađaju škole, a Marijini obroci pomažu im kako bi se mogli prehraniti i školovati. Većini te
djece to je ujedno i jedini obrok u danu.
Vizija organizacije je da svako dijete primi barem jedan svakodnevni obrok u svojoj školi ili
drugom mjestu u kojem se obrazuje. U organizaciji smatraju da u ovom svijetu puno izobilja
možemo mnogo postići ako radimo zajedno. Trenutno „Marijini obroci“ hrane preko 2.250.000
djece diljem svijeta.
I ove školske godine se naša škola provodila projekt „Marijini obroci“. Sakupili smo 400 kuna i
uplatili na račun organizacije.

Akcija traje i dalje. Želite li se priključiti samo ubacite koju kunu u kutiju u holu škole.