Preventivne aktivnosti u sklopu Mjeseca borbe protiv ovisnosti

Ove školske godine nastavljamo suradnju s Policijskom postajom Karlovac u sklopu koje su održane preventivne aktivnosti za učenike naše škole. Učenici 7. razreda slušali su predavanje na temu Živim život bez nasilja, a učenici 6. i 8. razreda Ovisnost o internetu.