Udžbenici i obrazovni materijal za šk. godinu 2022. – 2023.

Udžbenici za školsku godinu 2022. – 2023. financiraju se u cijelosti od strane ministarstva.

Drugi obrazovni materijal, odnosno radne bilježnice te kutija za tehničku kulturu financira grad Karlovac.

Likovne mape, geografski atlas, zbirke zadataka, radne listiće,  nastavne listiće, geografske karte, pisanke,  ispite znanja financiraju roditelji sami.

Za učenike koji su dio socijalnog programa (korisnici subvencionirane prehrane) grada Karlovca, financira se kompletna nabava drugog obrazovnog materijala uključujući zbirke zadataka, geografski atlas i likovnu mapu.

U nastavku donosimo i odluke o odabranim udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima.

PDF – Udžbenici 2022.-2023

PDF – Obrazovni materijal 2022.-2023