NATJEČAJ za popunu radnog mjesta – Knjižničar/ka za 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno vrijeme u OŠ „Skakavac“, Skakavac 44

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

Knjižničar/ka za 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno vrijeme u OŠ „Skakavac“, Skakavac 44.

Mjesto rada je u sjedištu škole u  Skakavcu, Skakavcu 44,.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

 

Za prijem u radni odnos, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete sukladno članku 105. stavka12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.- ispravak 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18):

 

– Poslove stručnog suradnika može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajućeg smjera ( bibliotekarstvo, knjižničarstvo)

Cijeli tekst natječaja: PDF – Natječaj knjižničar-ka 2022