NATJEČAJ za popunu radnog mjesta Učitelj/ice glazbene kulture za 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na neodređeno vrijeme

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,
94/13.,152/14. ,7/17. i 68/18) i članka 95. Statuta i Odluke Ureda državne uprave KLASA: 602-02/20-01/229 URBROJ: 2133/1-02/12-21-10 od 20.01.2021. ravnatelj Osnovne škole „Skakavac“ Anto Ćališ raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta Učitelj/ice glazbene kulture za 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na neodređeno vrijeme.

Dokument natječaja je u prilogu.

PDF – Natječaj glazbena kultura – Siječanj 2021.