Upisi u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022.

Postupak predbilježbi provodit će se sukladno s Planom upisa prema utvrđenim upisnim područjima uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera. U slučaju da dijete nije bilo prijavljeno na području Karlovačke županije, na temelju uvida u potvrdu o prebivalištu ili o boravištu škola će uvrstiti dijete u tablicu popisa obveznika upisa i o tome je dužna obavijestiti UO za školstvo.

Škola će organizirati način provođenja predbilježbi u terminu koji će prethodno uskladiti sa Službom školske medicine Zavoda za javno zdravstvo.

U slučaju zahtjeva za prijevremeni upis djece ili za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, roditelji ili staratelji upućuju zahtjev Upravnom odjelu za školstvo u Karlovačkoj županiji na obrascu 6 najkasnije do 31. ožujka 2021. godine.

PDF – Plan upisa u prvi razred 2021./2022.