OBAVIJEST – NATJEČAJ za popunu radnog mjesta Učitelj/ice povijesti za 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno vrijeme u OŠ „Skakavac“, Skakavac 44

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ) te članka 57. Statuta Osnovne škole „Skakavac” zamjenica ravnatelja Dijana Lamešević donosi: ODLUKUo nezasnivanju radnog odnosa.

PDF – Odluka o nezasnivanju radnog odnosa