Financiranje dodatnih obrazovnih materijala (DOM-a) – 2021

Poštovani,

u privitku dostavljamo dopis o financiranju nabave DOM-a za narednu školsku godinu.

Grad financira sav obrazovni materijal osim atlasa, likovnih mapa, zbirka zadataka i radnih listića koje trebaju financirati roditelji.

DOM – 2021